Giang Hồ Sinh Tử Lệnh - CHUỖI SỰ KIỆN MỚI TÍCH NẠP NHẬN TƯỚNG THẦN ĐỘC CÔ CẦU BẠI

14/11/2020

LONG MÔN PHÁ

09:00 NGÀY 14/11 - 23:59 NGÀY 17/11

 TÍCH NẠP NHẬN QUÀ

09:00 NGÀY 14/11 - 23:59 NGÀY 15/11

Nạp 2000 KNB: Đá Luyện x10 + Độc Cô Cầu Bại x60 + Câu Ngọc Phàm x5

Nạp 5000 KNB: Câu Ngọc Phàm x10 + Độc Cô Cầu Bại x100 +đá Luyện x20

Nạp 10000 KNB: Câu Ngọc Phàm x15 + Độc Cô Cầu Bại x100 + Đá luyện x30

Nạp 20000 KNB: Câu Ngọc Phàm x20+ Câu ngọc tinh x5+ Độc Cô Cầu Bại x200

Nạp 50000 KNB: Câu ngọc tinh x10+ Đá Luyện Cam x5 + Độc Cô Cầu Bại x200

Nạp 100000 KNB: Đá Luyện Cam x10 + Độc Cô Cầu Bại x200 + Câu ngọc tinh x15

Nạp 150000 KNB: đá Luyện Cam x15 + Câu ngọc tinh x20+ Độc Cô Cầu Bại x200

Nạp 200000 KNB:Độc Cô Cầu Bại x200 + Song Câu ngọc x10+ Đá luyện Cam x20

 NẠP ĐÚNG MỐC NHẬN QUÀ

09:00 NGÀY 14/11 - 23:59 NGÀY 15/11

Nạp 500 KNB:Đột phá đan thuyết x5 + đá vô lượng x5 + Phù Chiêu Tài x10

Nạp 1000 KNB: Đột phá đan thần x5 + Xá Lợi x30 + Đá Luyện x20

Nạp 2000 KNB: Rương Truyền Thuyết x1 + lì xì 1k x1 + Đá đột phá phàm x20

Nạp 5.000 KNB: Rương Khai Tông Lập Phái x1 + Lì Xì 5k x1 + Đá luyện cam x5

Nạp 10.000 KNB: Xích Viêm Đan x20 + Đột Phá Đan Thần x50 + Đá Luyện x20

Nạp 20.000 KNB:Rương ngọc 9 x1 + Xá Lợi x100 + Lưu Ly Tử x20

 THIÊN CƠ LUÂN

09:00 NGÀY 12/11 - 23:59 NGÀY 15/11

Top 1: Đá Luyện Cam Cao x10,Rương Ngọc Lv8 x2,Gỗ Tử Đàn x10

Top 2: Đá Luyện Cam Cao x10,Rương Ngọc Lv8 x1,Gỗ Lê x10

Top 3: Đá Luyện Cam Cao x10,Rương Ngọc Lv7 x2,Gỗ Lê x10

Top 4-5: Rương Ngọc Lv7 x1,Đá Luyện Cam Phàm x10,Gỗ Lê x10

Top 6 -10 : Rương Ngọc Lv7 x1,Gỗ Lê x10,Đá Luyện Cam Phàm x5

Đạt 3000 điểm:Câu Ngọc Phàm x30+ Song Câu ngọc x15 + Câu Ngọc Tinh x20

Nguồn : Giang Hồ Sinh Tử Lệnh - SohaGame

mua thẻ soha

Doithesoha.com - Website cung cấp, đổi thẻ, bán thẻ cào SohaCoin An toàn - Tin cậy - Nhanh chóng

Xem Thêm:

- Hướng dẫn mua thẻ soha bằng thẻ cào điện thoại và thẻ game

- Thẻ soha là gì và mua ở đâu giá rẻ nhất

- Hướng dẫn mua thẻ Soha bằng SMS

- Hướng dẫn mua thẻ sohacoin bằng ATM - Ví điện tử